Banner: Existence 1/2014 - Budoucnost internetu

Graham Purchase “Anarchizmus a ekológia”


(A5, 172 strán, 2002, )
Cenný úvod do problematiky ekológie a anarchizmu. Z kapitol napríklad Komunita a ekologický región, Princíp bioregionálnej federácie, Anarchizmus, teória chaosu a metafyzika prírody, Anarchosyndikalizmus, technológia a ekológia, Sociálna ekológia, Feminizmus, Práva zvierat, Mikrostatok, ekonómia a ekológia...
V nasledujúcej eseji sa Graham Purchase zaoberá prakticky každou problematikou v slobodných, anarchistických, či zelených agendách: bioregionalizmus, technológie a ich vplyv na životné prostredie, populácia, organizácia práce, feminizmus a jeho vzťah k anarchizmu i environmentalizmu, teória chaosu a jej vzťah k anarchistickej teórii, práva zvierat a vegetariánstvo, sociálna ekológia murraya bookchina. Purchase tak predstavuje anarchistickú víziu, ktorá sa javí byť nesmierne praktická, preto je táto kniha dôležitým krokom smerom vpred pri presviedčaní našich spoluobčanov o tom, že Purchaseom označovaný ekoanarchizmus je rozumná a vhodná alternatíva k autoritárstvu a environmentálnej degradácii, ktoré prenikajú do toľkých aspektov nášho každodenného života.
Info o knihe a vydavateľovi:  https://www.csaf.cz/spravy.php?sprava=75Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...