Banner: Existence 1/2014 - Budoucnost internetu

Duch doby / Zeitgeist: The Movie

Dokument o troch kapitolách provokuje k zamysleniu.
Dopočujete sa o zrode kresťanstva, umelo vystaveného na vypálených základoch
historickej a astronomickej mytologie, prípadne o zpôsobe hromadenia bohatstva
prostrednictvom k tomuto účelu vytvorených vojnových konfliktov.
Hovorí sa tu i o postupnom ukrajovaniu slobôd ľudí pod zástierkou tzv.
 "vojny proti terorismu" a o okolnostiach samotného útoku na WTC dňa 11. septembra 2001.
 Zaujímavé je tiež shrnutie niektorých menej známých informácií o americkom Federálnom
systéme rezerv a pojednávanie o tom, kdo vlastne stojí za oponou.
Informacie v dokumente obsiahnuté boli shromažďované po dlouhú dobu a zoznam zdrojov
je k dispozícii na oficiálnych stránkách projektu Zeitgeist.
Zeitgeist: The Movie - USA, 2007, 116 min - anglické znění s českými titulky

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...