Odbory a politický boj


Odbory a politický boj Teoretický text skupiny Mouvement Communiste skúma úlohu odborov a načrtáva pozíciu, ktorú by k nim dnes mali zaujať komunisti. Autori pri analýze vychádzajú z Marxovej kritiky politickej ekonómie: na „odborovú otázku“ sa pozerajú optikou kategórie pracovnej sily ako tovaru a v intenciách zdanlivého protikladu medzi ekonomickým a politickým bojom, ktorý postulujú ľavičiari od sociálnych demokratov až po leninistov. Proti trockistickým ilúziám o obrode „starých“, integrovaných odborov, i proti anarchosyndika­listickej viere v možnosť „nových“, alternatívnych či radikálnych odborov, stavia perspektívu nezávislých proletárskych štruktúr, ktoré politický boj spájajú s materiálnym základom bezprostredných ekonomických požiadaviek a prekonávajú tak tradičnú separáciu medzi nimi.
Text pôvodne vyšiel ako La lettre de Mouvement Communiste N° 11: Syndicats et lutte politique v októbri 2003. Český preklad podľa anglickej verzie sme vydali v októbri 2008.
Celá brožúra je voľne dostupná v PDF tu.
Viac info :
http://protikapitalu.org/wip/?p=296


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...