Banner: Existence 1/2014 - Budoucnost internetu

Kapitalistický realizmus- Mark Fisher


Prečo je dnes jednoduchšie si predstaviť  koniec sveta než koniec kapitalizmu...

 "Fisherova neobyčajne inšpiratívna a provokatívna kniha Kapitalistický realizmus je najlepšou súčasnou diagnózou nášho terajšieho srabu! Dnes je ľahšie predstaviť si koniec sveta ako koniec kapitalizmu. Túto vetu je potrebné chápať v jej doslovnom význame. Po roku 1989 sa kapitalizmus vyhlásil za jediný realistický
 politicko-ekonomický systém. Väčšina mladých ľudí dnes už dokonca ani nepociťuje absenciu alternatív voči kapitalizmu ako nejaký problém alebo otázku, a to napriek tomu, že práve mladí ľudia, zrodení do "neideologického" postmoderného veku bez pamäte a bez budúcnosti, sú chorobnosti súčasného sveta paralyzovaní najviac. Nemohúcnosť, neschopnosť sa sústrediť,strata dlhodobej perspektívy, ktorú nahrádza permanentná bezcieľna "bezprostrednosť", totálny konformizmus maskovaný ilúziami voľby a voľnosti.
 To sú len niektoré dôsledky ideológie, ktorá dnes triumfuje práve preto, že sa tvári neideologicky a že vystupuje ako štít, ktorý nás pred všetkými "nebezpečnými" ideológiami a fantáziou údajne chráni.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...