Banner: Existence 1/2014 - Budoucnost internetu

Rozprava o dobrovoľnom otroctve

Prečo vlastne ľudia súhlasia so svojím vlastným zotročením?Prečo na ne pristupujú? Prečo dobrovoľne, ba ochotne slúžia?Prečo počúvajú a podporujú zlú vládu, ktorá v spoločnosti vždy tvorí iba malú menšinu? Prečo si sami vytvárajú svojich vlastných tyranov? Prečo si volia svoje nešťastie?
Výnimočne prezieravý ba prorocký text napísaný pred takmer piatimi stovkami rokov, ktorý ešte nebol preložený do slovenčiny ani češtiny,prináša prenikavé úvahy s nadčasovou platnosťou o podstate tyranskej vlády a poddanstva. Jej autor,ktorý je najviac známy ako blízky priateľ slávneho francúzskeho esejistu Michela de Montaigne ako prvý mysliteľ v dejinách európskeho myslenia obracia naruby tradičnú predstavu o vzťahu medzi vládcom a ovládaným, medzi pánom a Rabe. Nezameriava sa totiž na analýzu moci, mocenského aparátu, ale vychádza z vôle pokoreného, z jeho súhlasom: ovládaný nie je pasívne obeťou v rukách despotického tyrana, ale sám chce byť ovládaný.
Info od vydavateľa : http://www.rybkapub.cz/rybka/eshop/0/0/5/123-Etienne-de-La-Boetie-Rozprava-o-dobrovolnem-otroctvi
Recenzia : http://www.csaf.cz/recenzie.php?id=79
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...