Banner: Existence 1/2014 - Budoucnost internetu

Bojujeme za naše životy!/Fighting for our lives!


24 strán A5 /
Príjemné čítanie výstižne opisuje čo najosobnejšie myšlienku slobody v našich skutočných životoch, vo chvíľach, ktoré každodenne prežívame ako i v pocitoch, ktoré máme pri prežívaní týchto chvíľ. V dnešnom unáhlenom svete na chvíľku zastaviť, znamená zamyslieť sa nad vlastným životom, jeho súčasťou v globálnom vnímaní dobrých vzťahov, podpory dobrej myšlienky ako aj samého seba. Pri každom i malom zastavení vnímame naše životy ako niečo, čo nie je súčasťou tohto deštrukčného systému. Naše predstavy o dobrých ľudských vzťahoch, snahy diskutovať a meniť veci k lepšiemu sú len nepatrným, za to hodnotným náznakom o to, aby tá chvíľa trvala čo najdlhšie. Aby sa sny o ktorých snívame stali realitou všedných dní a chvíľ.

Veríme, že hodnoty ako je priateľstvo, láska, solidarita či sloboda ešte z našich životov nevymizli, práve naopak, že je tu ešte stále možnosť vziať si životy do vlastných rúk.

Pretože, budúcnosť ešte nie je napísaná…

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...